Algemene voorwaarden Salon

 

Wanneer u een afspraak maakt bij  Skin & More Born gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden.

 1. Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en ​​transactie tussen Skin en More Born en een cliënt waarop Skin & More  deze ​​​voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden ​​niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat:

​​Met de cliënt een afspraak wordt gemaakt voor een behandeling en/of daarmee direct verband houdende diensten;

Heeft U een behandeling die word gestart als kuur, dient deze om de 2 weken behandeld te worden. Dit in verband de effectiviteit van deze kuur.

Producten bij een kuur van 6 worden als miniatuur erbij gegeven.

​​Uit voorraad leverbare producten worden geleverd aan de cliënt;

​​De cliënt opdracht geeft om producten speciaal voor de cliënt te bestellen.

Heeft U een behandeling die word gestart als kuur, dient deze om de 2 weken behandeld te worden. Dit in verband de effectiviteit van deze kuur.

Producten bij een kuur van 6 worden als miniatuur erbij gegeven.

3. Afspraken

​​De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk achtenveertig uur voorafgaande aan de afspraak aan Skin & More Born  melden. Annuleren van afspraken kan uitsluitend telefonisch of per mail. Zondagen Zijn vrije dagen. En telt ook niet mee.

​​Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de schoonheidssalon het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Dit houdt in dat wanneer u een behandeling boekt welke € 50,- kost er € 50,- euro wordt berekend.

Bij een behandeling met korting wordt de gereduceerde prijs in rekening gebracht.

​​Indien de cliënt meer dan 10 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de schoonheidssalon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Komt de client meer dan 10 minuten later dan de afgesproken in de salon aan, dan kan de schoonheidssalon de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. Ook ziekte dient op redelijke termijn te worden door gegeven. Wanneer de schoonheidssalon de gereserveerde tijd kan opvullen met een andere cliënt wordt dit in mindering gebracht op het verschuldigde bedrag aan de schoonheidssalon.

Maand December gelden andere voorwaardes ivm drukte. Deze zullen bij het maken van een afspraak aan U worden medegedeeld.

3A . Afspraken en annuleren  Ivm Covid -19

Heeft U verkoudheidsklachten, griepverschijnselen etc, wil ik U vragen tijdig contact met me op te nemen om de afspraak te verzetten.

 Afmelden blijft 24 uur van te voren. Indien deze niet 24 uur van te voren word gemeld, en er word afgemeld wegens ziekte etc word de afspraak verplaats! Word deze niet verplaatst , zal de kosten van de behandeling in rekening gebracht worden. Word er een nieuwe afspraak gemaakt, en word deze ook afgemeld,  word alsnog de kosten in rekening gebracht.( hier komen die 24 uur te vervallen, d.w.z bij elke afmelding)

 

Vind het vervelend om dit zo te moeten doen, maar er word helaas te vaak misbruik van gemaakt, waardoor de salon in problemen kan komen!

 

 

 

4. Garantie

​​Wanneer de cliënt niet tevreden is over bij de schoonheidssalon gekochte producten welke zich wel in de juiste staat bevinden, geldt er geen geld terug garantie.

Indien U niet tevreden bent, dient dit gelijk in de salon aangegeven te worden. 

Nadat U buiten bent geweest, kan ik helaas niets meer voor U doen.

5. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen twee dagen na ontdekking telefonisch en schriftelijk ​​gemeld worden aan de eigenaar van de schoonheidssalon en de behandelende ​​schoonheidsspecialiste. De schoonheidssalon zal de klager binnen 2  werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de schoonheidssalon een passende oplossing vinden. Maar ook hier geld, er word geen geld terug gegeven.

 

6. Foto`s 

Er zullen in de salon voor en na fotos gemaakt kunnen worden. Uitteraard met U schriftelijke toestemming.

Op het moment wanneer U deze toestemming heeft ondertekend, mogen wij de fotos gebruiken voor op ons Social Media kanaal. Indien U wenst kunt U onherkenbaar gemaakt worden.

 

7. Gegevens

In de Salon zullen U Persoonlijke gegevens met grote zorg worden bewaard.